About Us

Helen Johansson

Säkert sex definieras som att ha sex med minsta möjliga risk för hälsa och välbefinnande. Säkert sex definieras som att ha sexuell aktivitet med andra människor som har en eller flera STI utan att använda någon typ av barriär. Denna artikel kommer att fokusera på att lära dig hur du ägnar dig åt säkert sex, så att du kan utöva det utan att vara orolig för STI. “Säkert sex” kallas ibland också “skyddande sex” eller “säkert sex” för att markera att vissa säkra sextekniker inte helt eliminerar STI -risker,